Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt binnen de maatschappij een steeds belangrijkere rol. Gezamenlijk dienen we te kijken naar duurzame oplossingen met oog op de toekomst. Ook bij TVE Group zijn we continu bezig met duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Productieprocessen worden continu zo efficiënt mogelijk ingericht om het milieu zo min mogelijk te belasten. De vraag die TVE Group zichzelf daarom voortdurend stelt: hoe kunnen we ons beleid van duurzaam ondernemen verder verbeteren?

Milieubeleid

TVE Group ziet milieuzorg als een maatschappelijke plicht en zal alle medewerkers blijvend stimuleren milieubewust te handelen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden is het beleid erop gericht om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieuaspecten, rekening te houden met alle mogelijke emissies van milieubelastende stoffen en met een efficiënt gebruik van energiebronnen.

De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van het milieubeleid zijn:

  • Het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer.
  • Het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
  • Het stimuleren van hergebruik.
  • De reductie van materiaalgebruik.
  • Het voorkomen van bodemverontreiniging.
  • Het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging.
  • Het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen, terreinen en installaties.

Duurzame materialen

TVE Group vindt het belangrijk om klanten de gelegenheid te geven duurzame producten te bestellen. Daarom zijn er diverse duurzame materialen in het assortiment opgenomen. Denk hierbij onder andere aan gerecycled textiel, chloorvrij PVC, PVC vrije alternatieven en producten van FCS gecertificeerd papier en hout.

Echter is TVE Group van mening dat de duurzame materialen ook ‘duurzaam’ moeten worden geproduceerd. Daarom wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van inkten op waterbasis en zijn er UV inkten met het Greenguard certificaat in het assortiment opgenomen. Deze milieubewuste inkten zorgen voor een lage chemische uitstoot en worden zo geproduceerd waarbij de chemische uitstoot zo laag mogelijk is. Naast de milieubewuste inkten beschikt TVE Group ook over machines met gecertificeerde UV inkten welke kunnen worden gebruikt voor kinderspeelgoed volgens de Europese norm.

Energieverbruik

TVE Group houdt zich bezig met het structureel verbeteren van het eigen energiemanagement. Naast de primaire doelstelling van het boeken van resultaten, is in eerste instantie de focus ook stevig gericht op het bewust maken van de medewerkers, welke verantwoording zij ook hebben in dit noodzakelijke proces.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als onderneming streeft TVE Group naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Naast duurzaamheid en het milieu komen hier vele andere aspecten aan bod zoals integriteit, gelijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden, een uitstekend personeelsbeleid, het aanbieden van opleidingen en trainingen, flexibilisering met betrekking tot werktijden en werkplekken, een milieubewust wagenpark, een strenge leveranciersgedragscode en innovaties.

TVE Group heeft zich ten doel gesteld om toonaangevend te zijn en te blijven op MVO-gebied en dit uit te dragen. Concreet zal er, waar mogelijk, ondersteuning geboden worden op MVO-gebied aan relaties om ook hierdoor de MVO-principes verder te verspreiden.

Meer weten over onze diensten of producten?

Bergslot is onderdeel van TVE Group. Voor een complete mix van producten voor indoor en outdoor visuele communicatie kunt u het beste bij TVE Group zijn. De bedrijven van TVE Group kunnen alles als één geheel leveren.